Головний редактор:

Шапошников К.С. – доктор економічних наук, професор.

Заступник головного редактора:

Гальцова О.Л. – доктор економічних наук, професор.

Відповідальний секретар:

Коркоц О.М. – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

 

Члени редакційної колегії:

Валуєв Ю.Б. – доктор економічних наук.

Грозний І.С. – доктор економічних наук, професор.

Гулей А.І. – доктор економічних наук.

Іртищева І.О. – доктор економічних наук, професор.

Коваль В.В. – доктор економічних наук, доцент.

Манойленко О.В. – доктор економічних наук, професор.

Мельничук Д.П. – доктор економічних наук, доцент.

Миронова Л.Г. – доктор економічних наук.

Сафонов Ю.М. – доктор економічних наук, професор.

Ситнік І.В.  доктор економічних наук, професор.

Стройко Т.В. – доктор економічних наук, професор.

Хрущ Н.А. – доктор економічних наук, професор.

Римантас Сташис – Ph.D., професор економіки.

Юліана Драгалін  Ph.D., професор економіки.

Януш Вєлькі  доктор економіки габілітований, професор.

Ян Жуковський – Ph.D., професор економіки.